Reference

Energetska sertifikacija zgrada

Br. Naziv objekta - naručioca Mesto izvođenja Godina
1. Stamb.objekat Po+P+5 Kruševac 2017
2. Pr.kompl. Carina Niš 2016
3. Stamb.posl.objekat Bujanovac 2016
4. Stamb.posl.objekat Vlasotince 2016
5. Zgrada skupštine opštine Medvedja Medvedja 2016
6. Objekat stanovanja Novi Beograd 2016
7. Industrijska zgrada Vlasotince 2016
8. Višespratni stamb.obj. Niš 2016
9. Stambeno poslovni obejakt Sokobanja 2016
10. Stamb.obj.Po+p+6 Niš 2016
11. Stamb.poslovni objekat Niš 2016
12. Proizvodna hala Indjija 2016
13. Zgrada lokalne samouprave Niš 2016

Arhitektonsko građevinski projekti sa svim fazama

Br. Naziv objekta - naručioca Mesto izvođenja Godina
1. Poslovni objekat Po+P+1 Pirot 2016
2. Poslovno stambeni objekat Niš,Vojvodjanska 14 2015
3. Stambeni obj.Po+P+3 Niš 2015

Legalizacija

Br. Naziv objekta - naručioca Mesto izvođenja Godina
1. Stambeni objekat Po+P+1 Niš,B.Radičevića 1a 2015
2. Stambeni objekat Po+p+1 Niš,Čemernička 32 2016
3. Stambeni objekat P+Pk s.Ostrovica 2016
4. Stambeni objekat Po+P+1+Pk Niš,D.Gavrilovića 12 2016
5. Stambeni objekat P+Pk Niš,ul.Školska 22a 2016
6. Stambeni objekat P+1+Pk Niš,Ljubomira Nikolića 27 2016